داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر امیررضا جعفری نیا
مطب 1 دکتر امیررضا جعفری نیا
تهران-بلوار کشاورز-روبروی درب شمالی بیمارستان پارس-مرکز چند تخصصی پزشکی نوین
درباره پزشک
| تهران-بلوار کشاورز-روبروی درب شمالی بیمارستان پارس-مرکز چند تخصصی پزشکی نوین | صبح-عصر | 88985400-8 | | بانک تجارت
بهترین پزشکانروانپزشکی ( اعصاب و روان )