وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر حسینعلی خزاعی

متخصصایمونولوژی

شهر :زاهدان

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپایمونولوژیدکتر حسینعلی خزاعی

دریافت مشاوره آنلاین

همین الان با دکتر حسینعلی خزاعی به صورت آنلاین گفتگو کنید

گفتگوی آنلاین با دکتر حسینعلی خزاعی(میانگین زمان پاسخگویی 12 ساعته)

0 تومان
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
دیدگاه ها