Doctor Cover
داکتاپارتوپدیدکتر فرهاد قربانعلی زاده

دکتر فرهاد قربانعلی زاده

ارتوپدی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب دکتر فرهاد قربان علی زاده
رشت.گلسار.خیابان80.پلاک 4


دکتر فرهاد قربانعلی زاده
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرهاد قربانعلی زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.