Doctor Cover
داکتاپکلیه،مجاری ادراری و تناسلی و اورولوژیدکتر حامد قلیزاده

دکتر حامد قلیزاده

متخصصکلیه،مجاری ادراری و تناسلی و اورولوژی

اطلاعات و سوابق دکتر حامد قلیزاده

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
تجربه خود را از مراجعه به دکتر حامد قلیزاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.