Doctor Cover
دکتر شاپور شفیعی | دکترا دندانپزشکی | داکتاپ

شهر :سپیدان

دکتر شاپور شفیعی

دکترادندانپزشکی

Doctor Chat Cover
گفتگوی متنی با دکتر شاپور شفیعی

در هر مکان و زمانی، سوالات پزشکی خود را به صورت آنلاین بپرسید و در کمتر از 12 ساعت پاسخ خود را دریافت کنید. گفتگوی شما تا رسیدن قطعی به جواب ادامه خواهد داشت. در صورت عدم پاسخگویی پزشک، وجه شما به طور کامل بازگشت داده خواهد شد.در صورت عدم پاسخگویی پزشک، وجه شما به طور کامل بازگشت داده خواهد شد.

هزینه مشاوره آنلاین متنی24,000 تومان
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
| خیابان امام پاساژ حسنی طبقه اول | 14الی 20 | 07136723901 | | خدمات درمانی نیروهای مسلح