داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپطب کاردکتر شهروز شمسی زاده

دکتر شهروز شمسی زاده

طب کار

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر شهروز شمسی زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.