وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر سید محمد مرتضی نیا

متخصصروانپزشکی ( اعصاب و روان )

شهر :مشهد

مقالات0
نظرات0
داکتاپروانپزشکی ( اعصاب و روان )دکتر سید محمد مرتضی نیا
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| أحمد آباد، عارف 2، ساختمان سینا،طبقه 2 | شنبه تا چهار شنبه 17:00 الی 20:30 | 05118471432 | | خدمات درمانی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

اطلاعات تماس
دیدگاه ها