Doctor Cover
داکتاپزنان و زایماندکتر طیبه غلامعلی زاده

دکتر طیبه غلامعلی زاده

زنان و زایمان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر طیبه غلامعلی زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.