Doctor Cover
داکتاپغدد درون ریز و متابولیسمدکتر سیدجواد کیانی

دکتر سیدجواد کیانی

غدد درون ریز و متابولیسم

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر سید جواد کیانی
تبریز – چهار راه باغشمال – جنب مسجد شهید قاضی – ساختمان اِنیاک – طبقه سوم
تجربه خود را از مراجعه به دکتر سیدجواد کیانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.