وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر سید جواد کیانی

فوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم

شهر :تبریز

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپغدد درون ریز و متابولیسمدکتر سید جواد کیانی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| تبریز – چهار راه باغشمال – جنب مسجد شهید قاضی – ساختمان اِنیاک – طبقه سوم | | ۳۵۵۷۸۷۱۱ | |

اطلاعات تماس
دیدگاه ها