Doctor Cover
داکتاپبیماریهای کودکاندکتر نیره کریمی

دکتر نیره کریمی

بیماریهای کودکان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب دکتر نیره کریمی
مطب دکتر نیره کریمی
تهران .تهرانسر بلوار یاس انتهای نفت جنوبی نبش کوچه 46 طبقه فوقانی داروخانه میرمعزی
تجربه خود را از مراجعه به دکتر نیره کریمی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.