داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر سیدعلی منصوری

دکتر سیدعلی منصوری

جراحی عمومی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سیدعلی منصوری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.