وضعیت : غیر عضو

دکتر محمد فرخ سیر

متخصصپزشکی فیزیکی و توانبخشی

شهر :تهران

داکتاپطب فیزیکی و توانبخشی و ورزشیپزشکی فیزیکی و توانبخشیدکتر محمد فرخ سیر
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی