داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپاتولوژیستدکتر محسن قیطاسوند

دکتر محسن قیطاسوند

پاتولوژیست

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محسن قیطاسوند و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.