covid-19

توجه داشته باشید که این تست صرفا جهت غربالگری دارد و به هیچ عنوان جایگزین تست فیزیکی کرونا نمی‏ شود. جهت تشخیص قطعی بیماری کرونا، به پزشک مراجعه کنید.

در تریاژ داکتاپ چه خدمتی به شما ارائه می دهیم؟

ما در تریاژ داکتاپ، به شما کمک می کنیم تا سطح علائم بیماری و میزان وخامت آن را تشخیص دهید. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از تست، به شما پزشک مناسب پیشنهاد می کنیم که می توانید از آن ها مشاوره آنلاین بگیرید.