تست آنلاین کرونا : علائم کرونا دارید؟ |داکتاپ

احتمال میدهید که کرونا دارید؟ با تست آنلاین کرونا در داکتاپ قبل از حضور در مراکز درمانی از احتمال ابتلای خود و نزدیکان به ویروس کرونا مطلع شده و در صورت نیاز از پزشکان متخصص در این حوزه به صورت انلاین مشاوره بگیرید.همچنین این تست جایگزین تست فیزیکی نخواهد بود و تنها علائم احتمالی مورد بررسی قرار میگردد

در تریاژ داکتاپ چه خدمتی به شما ارائه می دهیم؟

ما در تریاژ داکتاپ، به شما کمک می کنیم تا سطح علائم بیماری و میزان وخامت آن را تشخیص دهید. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از تست، به شما پزشک مناسب پیشنهاد می کنیم که می توانید از آن ها مشاوره آنلاین بگیرید.