وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر راما نقشی زادیان

فوق تخصصکلیه کودکان (اطفال)بیماریهای کودکاننفرولوژیکلیه

شهر :سنندج

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپکلیه کودکان (اطفال)دکتر راما نقشی زادیان
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار کودکان متخصص کودکان و نوزادان دارای رتبه اول آزمون کتبی بورد فوق تخصصی نفرولوژی از دانشگاه تهران عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی استاديار دانشگاه علوم پزشکی | درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان بعثت | عصر روزهای زوج ساعت 4 الی 8 نوبت گیری از طریق سایت اینترنتی http://85.185.244.122/ می باشد که با مراجعه به دفاتر خدمات اینترنتی امکان پذیر است. | | |

خدمات پزشک
پیوند کلیه و دیالیز و فشار خون بالا اندازه گیری 24 ساعته فشار خون بوسیله دستگاه هولتر فشار خون
اطلاعات تماس
دیدگاه ها