داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر راما نقشی زادیان
مطب 1 دکتر راما نقشی زادیان
درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان بعثت
درباره پزشک
فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار کودکان متخصص کودکان و نوزادان دارای رتبه اول آزمون کتبی بورد فوق تخصصی نفرولوژی از دانشگاه تهران عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی استاديار دانشگاه علوم پزشکی | درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان بعثت | عصر روزهای زوج ساعت 4 الی 8 نوبت گیری از طریق سایت اینترنتی http://85.185.244.122/ می باشد که با مراجعه به دفاتر خدمات اینترنتی امکان پذیر است. | | |
خدمات پزشک
پیوند کلیه و دیالیز و فشار خون بالا اندازه گیری 24 ساعته فشار خون بوسیله دستگاه هولتر فشار خون
بهترین پزشکانکلیه کودکان (اطفال)