وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر پویا اصلانی

متخصصپروتزهای دندانی (ثابت و متحرک)پروتزهای دندانی

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپپروتزهای دندانی (ثابت و متحرک)دکتر پویا اصلانی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

اطلاعات در www.dr-aslani.com | قم-تهران | 16-21 | ۰۲۵۳۷۸۴۷۸۲۱ | | -

اطلاعات تماس
دیدگاه ها