Doctor Cover
دکتر کتایون صمدی | نفرولوژی
داکتاپنفرولوژیدکتر کتایون صمدی

دکتر کتایون صمدی

فوق تخصصنفرولوژی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر کتایون صمدی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.