Doctor Cover
داکتاپنفرولوژیدکتر شهدک داداش پور

دکتر شهدک داداش پور

فوق تخصصنفرولوژی

اطلاعات و سوابق دکتر شهدک داداش پور

متخصص داخلی فوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون، پیوند، دیالیز( نفرولوژیست )
خدمات پزشک
بیماریهای کلیه، فشارخون، پیوند، دیالیز( نفرولوژیست )

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر شهدک داداش پور و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.