Doctor Cover
داکتاپنفرولوژیدکتر طاهره محمدی فتیده

دکتر طاهره محمدی فتیده

نفرولوژی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر طاهره محمدی فتیده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.