Doctor Cover
داکتاپپوست و مو و زیباییدکتر محمدرضا اکبری

دکتر محمدرضا اکبری

متخصصپوست و مو و زیبایی

اطلاعات و سوابق دکتر محمدرضا اکبری

رتبه 4 برد تخصصی پوست
پزشک معتمد و رییس بخش پوست بیمارستان بانک ملیگالری تصاویر دکتر محمدرضا اکبریتجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدرضا اکبری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.