وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر محمدصادق مسعودی

متخصصجراحی مغز و اعصاب

شهر :شیراز

مقالات0
نظرات0
داکتاپجراحی مغز و اعصابدکتر محمدصادق مسعودی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| شیراز میدان نمازی درمانگاه مطهری | شنبه و چهارشنبه 3 عصر تا 8 شب سه شنبه 3 تا 6 درمانگاه بیمارستان مسلمین | 07132352971 | | کلیه بیمه ها

اطلاعات تماس
دیدگاه ها