داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر طه طاهرنیا

دکتر طه طاهرنیا

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر طه طاهرنیا و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.