وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر سید مجتبی نکوقدم مطلق

متخصصداخلی

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپداخلیدکتر سید مجتبی نکوقدم مطلق
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

رتبه اول ازمون دانشنامه تخصصی کشور در سال 1394 | بیمارستان شهدای تجریش | هر روز از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر | | بیمارستان شهدای تجریش | تمام بیمه ها

اطلاعات تماس
دیدگاه ها