داکتاپپرسش و پاسخ
ایجاد سوال
داریوش علیخانی
1400/12/17
سلام بنده پیس میکر دارم درد شانه بسیار شدیدی دارم آیا انجام ام آر آی خطر دارد؟
زهرا حسنی
1400/10/07
سلام ببخشید درد در سمت چپم و قفسه سینه که به پشتم میزنه و درد میکنه و گاهی در قفسه سینه احساس خردشدن همراه با درد شدید و گاهی هم همراه با آروغ های پی در پی و بعضی مواقع احساس یخی در قلب دلیلش چیه